fbpx

Ansættelseskontrakter & Vilkår

Som udgangspunkt skal alle medarbejdere have en ansættelseskontrakt.

Ifølge ansættelsesbevisloven er du som arbejdsgiver forpligtet til at lave en skriftlig ansættelseskontrakt til dine medarbejdere senest en måned efter deres ansættelse. Du er dog ikke forpligtet, hvis ansættelsesforholdet er kortere end 1 måned, eller medarbejderen er ansat 8 timer eller færre pr. uge.

Ansættelseskontrakten har til formål af afklare alle forhold omkring ansættelsesforholdet –f.eks. løn, arbejdstid, varighed m.m. Læs videre her

Udvikling & Uddannelse

Er den obligatoriske udviklingssamtale med dine medarbejdere blevet en hyggesnak uden perspektiv?

Udvikling af medarbejdere bidrager til både trivsel og effektivitet. Og vi ved af erfaring, at den traditionelle MUS-samtale i langt de fleste virksomheder kan blive mere udbytterig for både leder og medarbejder.

I HR Company fokuserer vi ikke kun på det, der sker mellem 8-16 på arbejdspladsen. Vi ser på helheder og kommer med forslag, der kan gøre en forskel. Læs videre her

Arbejdsmiljø & Trivsel

Hvornår har du sidst taget temperaturen på jeres arbejdsmiljø? Ved du hvilke områder, der kræver din opmærksomhed – og hvor du roligt kan fortsætte den gode indsats?

Rettidig fokus på trivsel kan bidrage til et godt og sundt klima blandt dine medarbejdere – og dét kan i sidste ende aflæses på bundlinjen.

Lad HR Company hjælpe dig på vej. Ikke bare med den lovpligtige APV, men også med en workshop eller med individuelle samtaler, hvor vi sætter fokus på de områder, som kan gavne arbejdsmiljø, trivsel og motivation. Læs videre her

Rekruttering

HR Company hjælper dig med at finde din nye medarbejder – uanset faggruppe eller funktion.

Vi indleder samarbejdet med at sætte os rigtigt godt ind i både din forretning og jeres kultur. Bl.a.  inddrager inddrager vi – hvis det er muligt – en eller flere af dine ansatte. Det sikrer, at vi får et nuanceret billede af, hvem I er, og hvilke kompetencer der er behov for i det job, I skal besætte.

REKRUTTERINGSPAKKE
Vi kan sammensætte en rekrutteringspakke, der passer til dig. Læs videre her

Personale Håndbog

I mange virksomheder er det ansættelsesbevis, som den enkelte medarbejder har fået ved ansættelsen, den eneste skriftlige dokumentation for ansættelsesforholdet.
De informationer, som medarbejderen herudover skal have i forhold til ansættelsesforholdet, er ofte blot regler og kutymer, som de hører om fra kolleger.

Vi anbefaler kraftigt, at man i alle virksomheder har en personalehåndbog – også kaldt en medarbejderhåndbog eller personalepolitik. Heri kan medarbejderne finde de regler og retningslinjer, der gælder for hele personalet. Læs videre her

DiSC

I HR Company er vi certificerede i Everything DiSC. Det er et internationalt anerkendt personprofilværktøj, der kan bruges i såvel små som store organisationer.

Med DiSC kan vi arbejde målrettet med udvikling, ledelse, samarbejde og teambaserede opgaver. DiSC er et uovertruffent værktøj, når det drejer sig om at kortlægge professionelle menneskelige relationer. Vi bruger altid DiSC til rekruttering, da det skaber et godt grundlag for dialogen med kandidaterne – og dermed fremmer et godt match. Læs videre her

Outplacement

Som virksomhedsejer er du medansvarlig for, at en afskediget medarbejder kommer godt videre. Det kan du bl.a. gøre ved at give de bedste forudsætninger i en situation, der ofte kan opleves svær og kaotisk. Og vi hjælper dig gerne med at tage en gensidigt fornuftig og respektfuld afsked.

Et outplacement-forløb har til hensigt at hjælpe den afskedigede medarbejder med at skabe et godt udgangspunkt for at søge nyt arbejde. Vi kan skræddersy et forløb, der passer til 1-10 medarbejdere med det antal timer, du ønsker. Læs videre her

Advarsler & Opsigelser

De fleste virksomheder kommer ud for at skulle opsige medarbejdere. Enten på grund af virksomhedens forhold – som f.eks. økonomi, eller på grund af medarbejderens forhold –f.eks. samarbejdsvanskeligheder eller manglende resultater.

Når det sker, er det en ærgerlig situation for alle parter. Det skal derfor håndteres så hurtigt og professionelt som muligt.

Skal du opsige en medarbejder på grund af virksomhedens forhold, så skal du naturligvis ikke give en advarsel først. Læs videre her

Overenskomst

Mange danske virksomheder er omfattet af en overenskomst gennem deres medlemskab af en arbejdsgiverforening. Nogle virksomheder har også en overenskomst uden om en arbejdsgiverforening.

Er du på vegne af din virksomhed blevet mødt af et overenskomstkrav – eller ønsker du en overenskomst? Så kan vi hjælpe dig med at håndtere den situation bedst muligt for både virksomhed og medarbejdere.

Har du ikke kompetent hjælp, når du skal forny din overenskomst, eller vil du ha’ assistance til at fortolke den overenskomst, du har – så står vi også klar til at hjælpe dig. Læs videre her