fbpx

Ansættelsesret

Ifølge ansættelsesbevisloven er du som arbejdsgiver forpligtet til at lave en skriftlig ansættelseskontrakt til dine medarbejdere senest en måned efter deres ansættelse. Du er dog ikke forpligtet, hvis ansættelsesforholdet er kortere end 1 måned, eller medarbejderen er ansat 8 timer eller færre pr. uge.

Ansættelseskontrakten har til formål af afklare alle forhold omkring ansættelsesforholdet –f.eks. løn, arbejdstid, varighed m.m. Når alle væsentlige punkter fra starten er aftalt og skrevet ned, mindsker det risikoen for konflikt med en medarbejder og giver større tryghed for begge parter.

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at få udarbejdet ansættelseskontrakten, og at den er retvisende for ansættelsesforholdet. Ellers risikerer du at blive dømt til at betale en godtgørelse til medarbejderen, hvis denne rejser krav.

Husk på, at der er helt særlige vilkår for dine ansættelseskontrakter, hvis du ansætter elever/lærlinge eller fleksjobbere. Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.

Vi kan også se dine eksisterende ansættelseskontrakter igennem og hjælpe dig med at udarbejde nye, der sikrer både dig og dine medarbejdere.

Skal du opsige en medarbejder, kan vi hjælpe dig med korrekt vejledning, således at du undgår et evt. erstatningskrav for usaglig opsigelse. Husk på at der er helt særlige vilkår for dine ansættelseskontrakter, hvis du ansætter elever/lærlinge eller fleksjobbere. Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning. 

Er du interesseret i en gratis gennemgang af dine eksisterende kontrakter, så klik her for at komme til kontaktsiden.

Personalehåndbog

mange virksomheder er det ansættelsesbevis, som den enkelte medarbejder har fået ved ansættelsen, den eneste skriftlige dokumentation for ansættelsesforholdet.
De informationer, som medarbejderen herudover skal have i forhold til ansættelsesforholdet, er ofte blot regler og kutymer, som de hører om fra kolleger.

Vi anbefaler kraftigt, at man i alle virksomheder har en personalehåndbog – også kaldt en medarbejderhåndbog eller personalepolitik. Heri kan medarbejderne finde de regler og retningslinjer, der gælder for hele personalet.

Med en personalehåndbog sikrer du gennemsigtighed i regler og retningslinjer i din virksomhed – og du fjerner tvivl om, hvordan reglerne faktisk er. Det betyder, at I undgår de diskussioner og konflikter, der kan opstå hvis reglerne er uklare.

Personalehåndbøger er forskellige fra virksomhed til virksomhed – og vi skræddersyer dem i hvert enkelt tilfælde. En personalehåndbog omfatter bl.a. de forhold, der er særlige for virksomheden. Det kunne f.eks. være regler for sygemelding, ferieplanlægning, IT politik, barselsregler etc.

Vi kommer gerne ud til din virksomhed og tager en snak om, hvordan en personalehåndbog til din virksomhed kan se ud – eller vi kan opgradere den, du måske allerede har.

Er du interesseret i en snak om personalehåndbog, så klik her for at komme til kontaktsiden.

Advarsler & opsigelser

De fleste virksomheder kommer ud for at skulle opsige medarbejdere. Enten på grund af virksomhedens forhold – som f.eks. økonomi, eller på grund af medarbejderens forhold –f.eks. samarbejdsvanskeligheder eller manglende resultater.

Når det sker, er det en ærgerlig situation for alle parter. Det skal derfor håndteres så hurtigt og professionelt som muligt.

Skal du opsige en medarbejder på grund af virksomhedens forhold, så skal du naturligvis ikke give en advarsel først. Til gengæld skal du være opmærksom på, at opsigelsen stadig skal leve op til øvrige kriterier for saglighed.

Noget helt andet er, hvis du har en medarbejder, som ikke når sine resultater eller på anden måde ikke fungerer i jobbet. I sådan en situation er det vigtigt, at du – når du bliver opmærksom på problemstillingen – hurtigt tager hånd om den.

I første omgang kan det måske klares med en uformel snak med vedkommende. Hjælper det ikke, så skal der gives en skriftlig advarsel. Den skal skrives sådan, at medarbejderen ikke er i tvivl om, hvad der skal ændres og hvor hurtigt. Desuden skal det fremgå, hvad der er konsekvensen, hvis medarbejderen ikke efterlever advarslen – typisk en opsigelse. Og sidst skal der også en løbeperiode på advarslen – typisk 1/2 til 1 år.

Hvis medarbejderen ikke har rettet op på forholdet inden for fristen, så kan du som udgangspunkt skride til afskedigelse – og den vil som oftest være saglig og derfor ikke kunne give anledning til retmæssige sagsanlæg.

Der kan i sjældne tilfælde opstå situationer, hvor du kan bortvise en medarbejder. Det gælder f.eks., hvis en medarbejder har misligholdt sit ansættelsesforhold groft – f.eks. ved at handle illoyalt, begå tyveri eller har tilsidesat sikkerhedsprocedurer på en uansvarlig måde.

Inden du skrider til ansættelsesmæssige sanktioner, vil vi anbefale, at du kontakter os for at sikre, at alt går rigtigt til. På den måde undgår du at ende i en situation, hvor der kan kræves erstatning for usaglig opsigelse.

Har du spørgsmål vedr. opsigelse eller ansættelsesforhold? Så kontakt os her

Overenskomst

Mange danske virksomheder er omfattet af en overenskomst gennem deres medlemskab af en arbejdsgiverforening. Nogle virksomheder har også en overenskomst uden om en arbejdsgiverforening.

Er du på vegne af din virksomhed blevet mødt af et overenskomstkrav – eller ønsker du en overenskomst? Så kan vi hjælpe dig med at håndtere den situation bedst muligt for både virksomhed og medarbejdere.

Har du ikke kompetent hjælp, når du skal forny din overenskomst, eller vil du ha’ assistance til at fortolke den overenskomst, du har – så står vi også klar til at hjælpe dig.

Når din virksomhed har en overenskomst, er det vigtigt, at du overholder den, så der ikke opstår problemstillinger, som unødigt kan koste virksomheden penge. Omvendt skal I som virksomhed også gerne kunne udnytte de muligheder og den fleksibilitet, som overenskomsten giver jer.

Sammen med overenskomsten er der som udgangspunkt også mulighed for at indgå lokalaftaler. Dvs. særlige aftaler som er tilpasset din virksomhed. Disse aftaler kan handle om løn, arbejdstid, pauser mv. Det kan tit være en fordel for virksomheden at benytte denne mulighed.

Kontakt os her