Nyheder

Sig farvel til medarbejderen – på den rigtige måde

HR Company inviterer til morgen- og fyraftensmøder i Østjylland, hvor du kan få svar på alle dine spørgsmål vedr. opsigelse af medarbejder,
og r
ådgivning til at håndtere det i praksis.  Der kan være mange årsager til, at du som leder er nødt til at sige farvel til en medarbejder.

 • det kan være at vedkommende ikke passer ind teamet
 • at arbejdsopgaven bortfalder
 • den ansatte yder ikke længere det, der er krævet i stillingen
 • effektivisering og organisationsændring
 • ordrenedgang eller anden ændring i virksomhedens økonomiske forhold

   

I HR Company er vi specialister inden for HR og personalejuridisk rådgivning.
Vi giver dig  indsigt i, hvordan du skal forholde dig, når du skal tage afsked med en medarbejder.

 • Hvordan benytter du dine muligheder korrekt i givne situation?
 • Hvordan og hvornår kan/skal du bruge advarsel, opsigelse eller bortvisning?
 • Hvad kendetegner en saglig og en usaglig opsigelse?
 • Hvad indeholder en fratrædelsesaftale?
 • Hvad er fritstilling og suspension?

   

HR Partner Lars Schou, fra HR Company, vil informere dig og stå til rådighed ved spørgsmål.
Vores samarbejdspartnere, serverer en god kop kaffe og lidt morgenbr
ød. Arrangementet er gratis.
Tilmeld dig og dine kollegaer ved at sende en mail til 
info@hrcompany.dk

Horsens 24.10. kl. 8.00-10.00 – Ormhøjgårdvej 27

Aarhus 29.10. kl. 15.30-17.30 – Früd, Dalgas Ave. 54

Grenå 30.10. kl. 08.00-10.00 – Østerbrogade 45

Aarhus 6.11. kl. 08.00-10.00 – Früd, Dalgas Ave. 54

Randers 14.11. kl. 08.00-10.00 – Memphis Mansion

Arrangementet er gratis, men af hensyn til forplejning vil vi gerne vide hvor mange der deltager

Tidsregistrering – ny EU-dom

Registrering af arbejdstid for alle medarbejdere? EU-Domstolen afsagde i maj måned en dom som pålægger EU landende at iværksætte tiltag således at medarbejderes daglige arbejdstid registres. I dommen fastslås, at EU’s medlemslande er forpligtiget til at pålægge arbejdsgiverne, at lave et system der objektivt – pålideligt og tilgængeligt, gør det muligt, at måle længden af den enkelte medarbejders daglige arbejdstid. Det skal bl.a. være muligt at kontrollere at:

 

·       alle medarbejdere får en minimumshvileperiode på 11 sammenhængende timer inden for hver 24-timersperiode

·       at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en 7-dagesperiode ikke overstiger 48 timer, inklusive overarbejde målt på en 16 ugers periode.

 

Hvad så nu? Det er nu op til det enkelte EU-land at afgøre, hvordan registreringen af medarbejdernes arbejdstid skal foregå. I Danmark er der en tradition for at EU-domme som har indflydelse på det danske arbejdsmarked i første omgang drøftes med lønmodtager og arbejdsgiverorganisationer. Et sådant arbejde er på nuværende tidspunkt ikke iværksat, men det må forventes det står på to-do listen for den nye beskæftigelsesminister efter sommerferien. Hos HR Company følger vi udviklingen i sagen, og vil løbende opdatere kunder og samarbejdspartnere om status på sagen.