fbpx

Hvad kan vi tilbyde?

Styrk din forretning med professionel HR 

HR Company skaber værdi for dine medarbejdere – så de kan skabe værdi for din virksomhed. Så enkelt er det. 

Som virksomhedsleder prioriterer du gerne forretningskritiske områder, men har du også styr på HR? 

HR Company er professionel HR-partner for små og mellemstore virksomheder uden eller med begrænset HR-funktion. 

Hos os kan du trække på ydelser fra hele HR-paletten og få højt specialiseret rådgivning, i et sprog du forstår. Det giver dig sikkerhed for, at der er styr på alt fra rekruttering og kontrakter til APV og overenskomster. Og så er vi aldrig længere væk end et telefonopkald – også når de fleste andre holder fri. 

Med os på holdet kan du bruge dine ressourcer på det, du er bedst til – fordi vi sørger for, at der bliver taget godt hånd om dine ansatte, og at du er på forkant ved lovændringer, uheld eller konflikter. Kontakt os på tlf. 73 70 76 36 og få en snak om, hvad vi kan gøre for din virksomhed.

Ansættelseskontrakter & vilkår

Som udgangspunkt skal alle medarbejdere have en ansættelseskontrakt.

Ifølge ansættelsesbevisloven er du som arbejdsgiver forpligtet til at lave en skriftlig ansættelseskontrakt til dine medarbejdere senest en måned efter deres ansættelse. Du er dog ikke forpligtet, hvis ansættelsesforholdet er kortere end 1 måned, eller medarbejderen er ansat 8 timer eller færre pr. uge.

Ansættelseskontrakten har til formål af afklare alle forhold omkring ansættelsesforholdet –f.eks. løn, arbejdstid, varighed m.m. Når alle væsentlige punkter fra starten er aftalt og skrevet ned, mindsker det risikoen for konflikt med en medarbejder og giver større tryghed for begge parter.

Vi opfordrer altid til, at man som arbejdsgiver laver en ansættelseskontrakt og har den klar fra første arbejdsdag – også selv om du ikke er forpligtet til det. Årsagen er, at en god og ordentlig ansættelseskontrakt fjerner enhver tvivl om de aftalte ansættelsesvilkår og forebygger usikkerhed, brok og konflikter fra starten.

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at få udarbejdet ansættelseskontrakten, og at den er retvisende for ansættelsesforholdet. Ellers risikerer du at blive dømt til at betale en godtgørelse til medarbejderen, hvis denne rejser krav.

Husk på, at er helt særlige vilkår for dine ansættelseskontrakter, hvis du ansætter elever/lærlinge eller fleksjobbere. Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.

Vi kan også se dine eksisterende ansættelseskontrakter igennem og evt. hjælpe dig med at udarbejde nye, der sikrer både dig og dine medarbejdere.

Udvikling & uddannelse       

Er den obligatoriske udviklingssamtale med dine medarbejdere blevet en hyggesnak uden perspektiv?

Udvikling af medarbejdere bidrager til både trivsel og effektivitet. Og vi ved af erfaring, at den traditionelle MUS-samtale i langt de fleste virksomheder kan blive mere udbytterig for både leder og medarbejder.

I HR Company fokuserer vi ikke kun på det, der sker mellem 8-16 på arbejdspladsen. Vi ser på helheder og kommer med forslag, der kan gøre en forskel. Vi har f.eks. solid erfaring med tilrettelæggelse af uddannelsesforløb. Og så er vi fyldt med gode ideer til, hvordan du som ejer/leder, aktivt kan forbedre jeres samtaler, så de bliver mere vedkommende, relevante og udviklende for den enkelte medarbejder.

Kontakt os i dag få en uforpligtende snak om jeres MUS-samtale&

Arbejdsmiljø & trivsel

Hvornår har du sidst taget temperaturen på jeres arbejdsmiljø? Ved du hvilke områder, der kræver din opmærksomhed – og hvor du roligt kan fortsætte den gode indsats?

Rettidig fokus på trivsel kan bidrage til et godt og sundt klima blandt dine medarbejdere – og dét kan i sidste ende aflæses på bundlinjen.

Lad HR Company hjælpe dig på vej. Ikke bare med den lovpligtige APV, men også med en workshop eller med individuelle samtaler, hvor vi sætter fokus på de områder, som kan gavne arbejdsmiljø, trivsel og motivation.

Det er som bekendt bedre at forebygge end at helbrede. Så få en snak med os om, hvordan vi kan give jeres kultur og arbejdsmiljø et sundhedstjek. Vi tager os god tid til at forstå jeres forretning og kultur, så du får en løsning, der passer til jeres netop jeres behov.

Kontakt os allerede i dag og hør mere.

 

Personalehåndbog

I mange virksomheder er det ansættelsesbevis, som den enkelte medarbejder har fået ved ansættelsen, den eneste skriftlige dokumentation for ansættelsesforholdet.
De informationer, som medarbejderen herudover skal have i forhold til ansættelsesforholdet, er ofte blot regler og kutymer, som de hører om fra kolleger.

Vi anbefaler kraftigt, at man i alle virksomheder har en personalehåndbog – også kaldt en medarbejderhåndbog eller personalepolitik. Heri kan medarbejderne finde de regler og retningslinjer, der gælder for hele personalet.

Med en personalehåndbog sikrer du gennemsigtighed i regler og retningslinjer i din virksomhed – og du fjerner tvivl om, hvordan reglerne faktisk er. Det betyder, at I undgår de diskussioner og konflikter, der kan opstå hvis reglerne er uklare.

Personalehåndbøger er forskellige fra virksomhed til virksomhed – og vi skræddersyer dem i hvert enkelt tilfælde. En personalehåndbog omfatter bl.a. de forhold, der er særlige for virksomheden. Det kunne f.eks. være regler for sygemelding, ferieplanlægning, IT politik, barselsregler etc.

Vi kommer gerne ud til din virksomhed og tager en snak om, hvordan en personalehåndbog til din virksomhed kan se ud – eller vi kan opgradere den, du måske allerede har.

Rekruttering

HR Company hjælper dig med at finde din nye medarbejder – uanset faggruppe eller funktion.

Vi indleder samarbejdet med at sætte os rigtigt godt ind i både din forretning og jeres kultur. Bl.a.  inddrager inddrager vi – hvis det er muligt – en eller flere af dine ansatte. Det sikrer, at vi får et nuanceret billede af, hvem I er, og hvilke kompetencer der er behov for i det job, I skal besætte.

REKRUTTERINGSPAKKE
Vi kan sammensætte en rekrutteringspakke, der passer til dig. Den rummer dog altid en række basiselementer, der sikrer dig en høj kvalitet i vores rekrutteringsarbejde. Pakken kan f.eks. omfatte:

– Udarbejdelse af stillingsopslag
– Gennemlæsning af ansøgninger
– Screening af ansøgere
– Afholdelse af  1. samtale.
– 2. samtale hvor du præsentes for relevante kandidater
– Sparring på valg af endelig kandidat
– Opfølgning på trivsel og match efter 3 mdr.
– Opfølgning på trivsel og match efter 6 mdr.

Vores rekruttering omfatter altid en DiSC-profil, indhentning af referencer samt en case-baseret 2. samtale. Du vælger naturligvis selv din kommende medarbejder, men vi står selvfølgelig til rådighed som rådgiver og sparringspartner.

Når du samarbejder med HR Company, får du garanti på rekruttering. Hvis du eller kandidaten mod forventning oplever, at I ikke er det rigtige match, og årsagen kan tilbageføres til vores rekrutteringsarbejde – så gennemfører vi 1 ny rekrutteringsrunde på vores regning.

DISC

I HR Company er vi certificerede i Everything DiSC. Det er et internationalt anerkendt personprofilværktøj, der kan bruges i såvel små som store organisationer.

Med DiSC kan vi arbejde målrettet med udvikling, ledelse, samarbejde og teambaserede opgaver. DiSC er et uovertruffent værktøj, når det drejer sig om at kortlægge professionelle menneskelige relationer. Vi bruger altid DiSC til rekruttering, da det skaber et godt grundlag for dialogen med kandidaterne – og dermed fremmer et godt match.

Vi kan også anvende DiSC til at optimere teamarbejde.
Måske har du behov for at et team præsterer bedre, men har svært ved at definere, hvor der præcis skal sættes ind for at øge effektiviteten. Her kan en løsning være, at dit team deltager i en DiSC workshop. Den kan være med til at afklare, hvor de enkelte teammedlemmer har deres styrker, og hvor de har behov for støtte og udvikling. Det giver en større forståelse for, hvordan den enkelte bidrager til teamet, og hvor der er rum for forbedring.

Kontakt os gerne og få et uforpligtende tilbud.

Outplacement

Som virksomhedsejer er du medansvarlig for, at en afskediget medarbejder kommer godt videre. Det kan du bl.a. gøre ved at give de bedste forudsætninger i en situation, der ofte kan opleves svær og kaotisk. Og vi hjælper dig gerne med at tage en gensidigt fornuftig og respektfuld afsked.

Et outplacement-forløb har til hensigt at hjælpe den afskedigede medarbejder med at skabe et godt udgangspunkt for at søge nyt arbejde. Vi kan skræddersy et forløb, der passer til 1-10 medarbejdere med det antal timer, du ønsker.

Et outplacement-forløb vil typisk bestå af:
– 1-3 personlige samtaler
– gennemgang af medarbejderens cv
– opdatering af medarbejderens Linkedin-profil.

Når du tager dig godt af dine ansatte – også når du tager afsked med dem – gavner det din virksomheds renommé. Det sikrer dig både gode ambassadører og øger din evne til at tiltrække og fastholde gode medarbejdere.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på et outplacement-forløb.

Advarsler & opsigelser 

De fleste virksomheder kommer ud for at skulle opsige medarbejdere. Enten på grund af virksomhedens forhold – som f.eks. økonomi, eller på grund af medarbejderens forhold –f.eks. samarbejdsvanskeligheder eller manglende resultater.

Når det sker, er det en ærgerlig situation for alle parter. Det skal derfor håndteres så hurtigt og professionelt som muligt.

Skal du opsige en medarbejder på grund af virksomhedens forhold, så skal du naturligvis ikke give en advarsel først. Til gengæld skal du være opmærksom på, at opsigelsen stadig skal leve op til øvrige kriterier for saglighed.

Noget helt andet er, hvis du har en medarbejder, som ikke når sine resultater eller på anden måde ikke fungerer i jobbet. I sådan en situation er det vigtigt, at du – når du bliver opmærksom på problemstillingen – hurtigt tager hånd om den.

I første omgang kan det måske klares med en uformel snak med vedkommende. Hjælper det ikke, så skal der gives en skriftlig advarsel. Den skal skrives sådan, at medarbejderen ikke er i tvivl om, hvad der skal ændres og hvor hurtigt. Desuden skal det fremgå, hvad der er konsekvensen, hvis medarbejderen ikke efterlever advarslen – typisk en opsigelse. Og sidst skal der også en løbeperiode på advarslen – typisk 1/2 til 1 år.

Hvis medarbejderen ikke har rettet op på forholdet inden for fristen, så kan du som udgangspunkt skride til afskedigelse – og den vil som oftest være saglig og derfor ikke kunne give anledning til retmæssige sagsanlæg.

Der kan i sjældne tilfælde opstå situationer, hvor du kan bortvise en medarbejder. Det gælder f.eks., hvis en medarbejder har misligholdt sit ansættelsesforhold groft – f.eks. ved at handle illoyalt, begå tyveri eller har tilsidesat sikkerhedsprocedurer på en uansvarlig måde.

Inden du skrider til ansættelsesmæssige sanktioner, vil vi anbefale, at du kontakter os for at sikre, at alt går rigtigt til. På den måde undgår du at ende i en situation, hvor der kan kræves erstatning for usaglig opsigelse.

Har du spørgsmål vedr. opsigelse eller ansættelsesforhold? Så kontakt os

Overenskomst

Mange danske virksomheder er omfattet af en overenskomst gennem deres medlemskab af en arbejdsgiverforening. Nogle virksomheder har også en overenskomst uden om en arbejdsgiverforening.

Er du på vegne af din virksomhed blevet mødt af et overenskomstkrav – eller ønsker du en overenskomst? Så kan vi hjælpe dig med at håndtere den situation bedst muligt for både virksomhed og medarbejdere.

Har du ikke kompetent hjælp, når du skal forny din overenskomst, eller vil du ha’ assistance til at fortolke den overenskomst, du har – så står vi også klar til at hjælpe dig.

Når din virksomhed har en overenskomst, er det vigtigt, at du overholder den, så der ikke opstår problemstillinger, som unødigt kan koste virksomheden penge. Omvendt skal I som virksomhed også gerne kunne udnytte de muligheder og den fleksibilitet, som overenskomsten giver jer.

Sammen med overenskomsten er der som udgangspunkt også mulighed for at indgå lokalaftaler. Dvs. særlige aftaler som er tilpasset din virksomhed. Disse aftaler kan handle om løn, arbejdstid, pauser mv. Det kan tit være en fordel for virksomheden at benytte denne mulighed.

Kontakt os og få en snak om, hvad vi kan hjælpe dig med.